portfólio

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Architektonický ateliér acrea

grafický dizajn publikácie právnická fakulta

webdizajn

dizajn webstránky
pre architektonický
ateliér acreagrafický návrh knihy
AZ legal

firemná identita

dizajn logotypu, vizitiek,
cenníkov a tlačových materiálov
pre advokátsku kanceláriu
AZ legalgrafický návrh knihy

EBRD - Public Procurement

dizajn logotypu,
webdizajn, DTP

dizajn logotypu, vizitiek,
pozvánok, tlačových materiálov
pre Európsku banku
pre obnovu a rozvoj EBRD
grafický návrh knihy


Samdex

DTP, plagát

zalomenie reklamy
do dámskeho časopisu
Právnická fakulta UK

DTP, brožúra

návrh dizajnu a zalomenie
propagačnej brožúry
pre Právnickú fakultu
Univerzity Komenského


Osobné portfólio - Adriana Kabele

webdizajn

dizajn webstránky
s portfóliom výtvarníčkyJuvamed čaje

obalový dizajn

návrhy dizajnu
pre balenie čajov JuvamedAspiro

webdizajn

dizajn webstránky
a redizajn loga
poradenskej firmy
Bibliobox - Mestská knižnica Prachatice

vizuálny štýl
produktový dizajn

návrh dizajnu pre
automatický návratový box
na knihy pre Mestskú knižnicu
Prachatice


Návrh interiéru

interiér

návrh interiéru
a rekonštrukcie
bytu pre kamošaHelas fyzioterapia

webdizajn

dizajn stránky pre
fyzioterapeutické štúdio

Novoročný pozdrav

DTP, PFka

dizajn novoročného pozdravu
pre právnickú kanceláriu ZZD
Applied Precision

inzercia

reklama do prestížneho
odborného časopisu
Metering International
Culture Bridge

logotyp + webdizajn

dizajn logotypu,
návrh webstránky
pre Centrum pre synergiu
čínskej a európskej kultúry
v podnikaní


Mobile apps

webdizajn

dizajn webstránky
mobilných aplikácií


▲  návrat hore© 1999–2017 Mgr. art. Richard Užák | grafický dizajn, Bratislava / freelance graphic designer, Bratislava