portfólio

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Kniha k 90. výročiu založenia Právnickej fakulty UK

grafický dizajn publikácie právnická fakulta

dizajn publikácie, DTP
fotografie, pozvánky

grafický dizajn výročnej
dvojjazyčnej publikácie,
fotenie autorských fotografií,
DTP zalomenie, retuš
a predtlačová príprava.

grafický návrh knihy

Hriňovské strojárne

Hriňovské strojárne logotyp návrh dizajnu

firemná identita

návrh logotypu pre
strojársky podnik
Hriňovské strojárne
Rozpracovanie
variánt logotypuPropagačné materiály Cosmotron

DTP brožúra

Návrh a predtlačová
príprava rôznych tlačových
materiálov firmy Cosmotron
IPAC 4 - knižničný informačný systém

www aplikácia

Redizajn web aplikácie,
dizajn ikon pre
knižničný informačný systém
IPAC od firmy Cosmotron
Mladé Čunovo

dizajn loga

návrh loga pre
developerský
projekt Mladé Čunovo


Mladé Čunovo

flash aplikácia

dizajn a naprogramovanie
interaktívnej flash aplikácie
pre zobazenie mapy pozemkov,
prepojenie na XML databázu
Digifly Karpaty Cup 2010

plagát

Dizajn plagátu
k preletovej súťaži
Digifly Karpaty Cup 2010treuhand monigatti

DTP, tlačoviny

úprava dizajnu vizitiek
pre švajčiarsku poradenskú
spoločnosť

Webstránka kováčstva Wild Wind

logotyp, webdizajn

Dizajn loga a webstránky
pre online prezentáciu
kováčstva Wild Wind

Teatro Fatal

logo, webdizajn,
cover design

Návrh loga a dizajnu
webstránky skupiny
Teatro Fatal, dizajn
obalu a potlače CDWebstránka Jaspis Trade

logotyp, webdizajn

Dizajn loga a webstránky
pre dodávateľa bezkomínových
kozubov a kachlí,
firmu Jaspis Trade


Apartmány Demänovská dolina

DTP, tlačoviny

Dizajn a DTP zalomenie
tlačovín s ponukou
predaja apartmánov
v Demänovskej doline
Svadobné oznámenia

DTP

Návrh dizajnu
a predtlačová príprava
svadobného oznámenia
a pozvánok pre kamoša


▲  návrat hore© 1999–2017 Mgr. art. Richard Užák | grafický dizajn, Bratislava / freelance graphic designer, Bratislava