portfólio

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003




LEXXUS

dizajn www stránky,
flash animácia

dizajn webstránky pre
jednu z najvýznamnejších
bratislavských realitných
spoločností - LEXXUS a.s.
www.lexxus.sk





Hypo Consulting

firemná identita,
web, DTP

dizajn loga, firemnej identity,
webu, tlačových materiálov
a dizajn manuálu pre
spoločnosť Hypo Consulting
www.hcbc.sk























Dizajn webstránky súkromnej chirurgickej ambulancie

web

Návrh dizajnu a programovanie
www stránky súkromnej
chirurgickej ambulancie.


Tlačové inzeráty a vizitky pre firmu Samdex

DTP

zalomenie tlačových
inzerátov pre firmu Samdex,
redizajn vizitiek


Návrh logotypu a www stránky pre Tennis Academy Club

firemná identita,
web

Dizajn loga pre
Tennis Academy
Club Dunajská Lužná
,
rozpracovanie variánt,
dizajn web stránky
























Rekonštrukcia bytu, návrh dispozície kuchyne a kúpelne

interiér

rekonštrukcia panelového
bytu, návrh novej dispozície,
zatraktívnenie kúpelne,
kuchyne a definovanie nových priestorových štandardov
pre mladú rodinu.


Dizajn stránky VillaBen

web, flash

Dizajn web stránky
VillaBen s ponukou
nadštandardných
stavebných pozemkov,
Bánovce nad Bebravou.



Tlačové propagačné materiály firmy Cosmotron Slovakia s.r.o.

DTP

redizajn 3D schémy
architektúry knižničného
systému IPAC, zalomenie
reklamy do zborníku
konferencie Inforum,
grafický návrh a zlom
firemných propagačných
materiálov

































ReVital Slovakia

web

dizajn stránky spoločnosti
ponúkajúcej detoxikáciu
organizmu prostredníctvom
detoxikačného prístroja ReVital
www.revitalslovakia.com



Interiér učebne súkromnej jazykovej školy

interiér

Návrh interiéru pre kabinet
a učebňu súkromnej
jazykovej školy v priestore zrekonštruovaného pivovaru.
Výber a zladenie
interiérových prvkov,
kalkulácia nákladov.

Slovenský filmový ústav - katalóg SK CINEMA

návrh loga, dizajn
ikoniek a www stránky

návrh loga a dizajnu webstránky
SK CINEMA, katalógu fondu
Slovenského filmového ústavu
obsahujúceho filmy, fotografie,
plagáty, scenáre, diapozitívy,
periodiká, články z periodík,
knihy atď., databázy
slovenských filmov na platforme
informačného systému
Advanced Rapid Library


Stránka distribútora značkových alkoholických nápojov

web

Ideová skica dvoch
originálnych konceptov
internetovej prezentácie
distribútora značkových
alkoholických nápojov



Team Challenge

logo, brožúra

dizajn loga
Team Challenge,
návrh firemných propagačných
materiálov a vizitiek

1. InPulse hry

DTP

dizajn plagátov,
pozvánok a event
materiálov pre
1. InPulse hry.















Max Holland Slovakia

web

návrh dizajnu web stránky,
programovanie HTML,
pre spoločnosť
www.maxholland.sk
zaoberajúcu sa dovozom
a predajom vysokozdvižných
vozíkov

Marketingová brožúrka Drevodom

DTP

návrh dizajnu a zalomenie
dvojjazyčnej marketingovej
brožúrky Drevodom
prezentujúcej montované
drevené domy, ich výrobu
a ekologickú montáž


Technology Systems Laboratory (TSL)

návrh logotypu
a web stránky

dizajn loga a web stránky
pre spoločnosť TSL.SK, s.r.o.
www.tsl.sk pôsobiacej v oblasti
- správa serverov, informačných
systémov, administrácia
virtuálnych sietí











▲  návrat hore



© 1999–2017 Mgr. art. Richard Užák | grafický dizajn, Bratislava / freelance graphic designer, Bratislava